چه زمانی باید جلوبندی خودرو را چک کنیم؟

چه زمانی باید جلوبندی خودرو را چک کنیم؟

مجموعه‌ جلوبندی‌ شامل‌ سیبک‌ها، چپقی‌ها،اتصالات‌ چندگانه‌، میله‌ تعادل‌، طبق‌ و… بسته‌ به‌ نحوه‌رانندگی‌ و ناهمواری‌ مسیر حداکثر هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر نیازبه‌ بازدید و سرویس‌ دارند.

 هر دو هفته‌ یکبار فشار باد تایرها را مطابق‌ دستورات‌ سازنده‌ خودرو، تنظیم‌ نمایید که‌ این‌ عمل‌ باید هنگامی‌ که‌لاستیک‌ها سرد هستند و در شروع‌ حرکت‌ صورت‌ گیرد.

بین‌ هر ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد رینگها ولاستیک‌ها را مجددا بالانس‌ کرده‌ و آنها را بصورت‌ ضربدری‌با یکدیگر جابجا نمایید ولی‌ چنانچه‌ جهت‌ گردش‌ در آنهاتعریض‌ شده‌ است‌، به‌ تعویض‌ تایرهای‌ محور جلو با محورعقب‌ در همان‌ سمت‌ اکتفا کنید.

کمک‌ فنرها تضمین‌کننده‌ نرمی‌ و سواری‌ راحت‌اتومبیل‌ هستند، برای‌ اینکه‌ همیشه‌ در بهترین‌ حالت‌باشند، پس‌ از پیمودن‌ هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر آنها را از لحاظ نشت‌ روغن‌ و صحت‌ عملکرد بازدید نمایید.

بسته‌ به‌ نوع‌ لاستیک‌ها برای‌ جلوگیری‌ از هر نوع‌پیشامد ناگوار، بین‌ ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ کیلومتر تایرهای‌جدید را با لاستیکهای‌ فرسوده‌ عوض‌ کنید.

به‌ یاد داشته‌ باشید که‌ همواره‌ در هر محور ازلاستیکهای‌ هم‌ نوع‌، هم‌ نام‌ و هم‌ اندازه‌ استفاده‌ نمایید.

بازدید میزان‌ گیریس‌ بلبرینگ‌ چرخها می‌بایست‌ باتوجه‌ به‌ دفترچه‌ راهنمای‌ هر خودرو و مطابق‌ با دستورکمپانی‌ سازنده‌ صورت‌ گیرد.